Sähköverkot

-Pienjännite kaapeloinnit asutuskeskuksissa ja taajaman ulkopuolella

-Ilmalinjojen purkutyöt