MITÄ TARJOAMME?

Salaoja- ja sadevesiremontti


Salaojaremontin tarvesuunnittelu

Meiltä saat maksuttoman arviokäynnin kohteessa. Me ammattilaisina arvioimme remontin tarpeen, sekä teemme tarvittaessa tiukat ja pitävät laskelmat remontin toteuttamiseksi. 

 

Toteutus

Työtä tehdessä on tärkeää ammattiylpeys. Tätä meiltä ei puutu, niimpä teemmekin työmme aina nykyajan vaatimusten mukaisesti sekä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Meillä kuunnellaan asiakasta!
 


Loppusilaus

Kun uudet putkistot ja muu materiaali on asennettu, alkaa pihan siistiminen silmälle sopivaksi. Monesti salaojaremontin yhteydessä muokataankin piha samalla käytännöllisemmäksi mm. laatoituksilla.

Loppu raportointi

Työmaan aikana valokuvaamme jokaisen työvaiheen asiakkaalle, ja työn päätyttyä käydään työmaa läpi asiakkaan kanssa neuvoen huollon sekä muista tulevaisuuden tarpeista. Valokuvadokumentit toimitetaan asiakkaalle työn päätyttyä.
 


Pohjarakentaminen ja jätevesijärjestelmät


Rakennusten pohjatyöt

Meiltä omakotitalojen ja muiden rakennusten pohjatyöt tunti- tai urakkahinnoittelulla. 

Jätevesijärjestelmä

Valmiit jätevesi ratkaisut imeytys tai suodatinkenttänä.


Pihakivetykset

Kivetykset

Hyvin suunniteltu ja perustettu kivetys antaa pihalle erityisen paljon lisäilmettä. Tämän lisäksi kivetys on äärimmäisen käytännöllinen ja pitkäikäinen ratkaisu, kun osataan ottaa perustusvaiheessa huomioon Suomen vaihtelevat sääolot.